Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR
Thesis title in Czech: Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR
Thesis title in English: Development and current state of civil protection in the Czech Republic.
Key words: Vývoj, stav, ochrana, nebezpečí.
English key words: Development, state, protection, hazards.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.05.2018
Date of assignment: 29.05.2018
Date and time of defence: 02.05.2019 09:00
Date of electronic submission:03.04.2019
Date of submission of printed version:03.04.2019
Date of proceeded defence: 02.05.2019
Reviewers: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Guidelines
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska pro civilní ochranu
4. Stanovení cíle, úkolů a metody zpracování práce
5. Popis vývoje a současného stavu
6. Závěr práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html