Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Psychological and Psychosocial Aspects of the Placebo Effect: Status Quo of Concepts
Thesis title in Czech: Psychologické a psychosociální aspekty placebo efektu: Status quo konceptů
Thesis title in English: Psychological and Psychosocial Aspects of the Placebo Effect: Status Quo of Concepts
Key words: placebo|placebo efekt|farmakologické podmiňování|komunikace s pacientem|randomizované kontrolované studie
English key words: placebo|placebo effect|pharmacological conditioning|doctor-patient communication|randomised-controlled trials
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.05.2018
Date of assignment: 24.05.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 31.05.2018
Date and time of defence: 04.09.2020 00:00
Date of electronic submission:26.07.2020
Date of proceeded defence: 04.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V současnosti dochází k významné proměně konceptualizace placebo efektu. Tato změna se promítla nejen do roviny metodologické, ale také poznamenala způsob, jakým je nahlíženo na psychologické a psychosociální souvislosti tohoto fenoménu. Práce by se měla pokusit zmapovat jak placebo efekt samotný, tak i možné determinanty a psychologické mechanismy jeho průběhu. Bakalářská práce se pokusí shrnout stávající výzkumnou realitu daného jevu a prioritně akcentovat jeho psychosociální aspekty.
Empirická část reaguje na metodologické problémy některých studií nastíněných v teoretické části a zahrnuje návrh výzkumu, který by mohl přispět k získání odpovědi na jednu z aktuálnědiskutovanýchvýzkumnýchotázek.
--------------------------
In the past few years, the placebo effect has undergone a significant conceptual shift. This change has affected not only its methodological context but has also influenced how its psychological and psychosocial correlates are viewed. The thesis attempts to describe the placebo effect itself, its potential predictors and its psychological mechanisms. It aims to summarise the current research-based understanding of the phenomenon and emphasize its psychosocial aspects.
The empirical section reacts to methodological issues of selected studies outlined in the theoretical part and includes a proposal of a study that might contribute to obtaining the answer to one of the presently debated research questions.
References
Benedetti, F. (2008). Placebo Effects: understanding the mechanisms in health and disease. Oxford; New York: Oxford University Press.

Dodd, S., Dean, O. M., Vian, J., & Berk, M. (2017). A Review of the Theoretical and Biological Understanding of the Nocebo and Placebo Phenomena. Clinical Therapeutics, 39(3), 469–476.

Finniss, D. G., Kaptchuk, T. J., Miller, F., & Benedetti, F. (2010). Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects. The Lancet, 375(9715), 686–695.

Jonas, W. B. (2011). Reframing placebo in research and practice. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366(1572), 1896–1904.

Wager, T. D., & Atlas, L. Y. (2015). The neuroscience of placebo effects: connecting context, learning and health. Nature Reviews Neuroscience, 16(7), 403-418
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html