Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení
Thesis title in Czech: Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení
Thesis title in English: Personality tests and their linkage to employee productivity
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: Petr Pleticha, M.Sc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.05.2018
Date of assignment: 24.05.2018
Date and time of defence: 11.06.2019 09:00
Venue of defence: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of proceeded defence: 11.06.2019
Reviewers: Mgr. Lucie Kraicová
 
 
 
URKUND check:
References
BLIGNAUT, L., UNGERER, L., & MULLER, H. (2014). Personality as predictor of customer service centre agent performance in the banking industry: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management, 12(1), 16 pages.
HARRIS, T. C. (2011). Predictive Index, Technical Overview. Unversity of Massachusetts.
HOGAN, R., HOGAN, J., & ROBERTS, B. W. (1996). Personality measurement and employment decisions: Questions and answers. American Psychologist, 51(5), 469-477.
O'NEILL, T. A., HAMBLEY, L. A., GREIDANUS, N. S., MACDONNELL, R. and KLINE, T. J. (2009), Predicting teleworker success: an exploration of personality, motivational, situational, and job characteristics. New Technology, Work and Employment, 24: 144-162.
ROTHSTEIN, M. G., & GOFFIN, R. D. (2006). The use of personality measures in personnel selection: What does current research support? Human Resource Management Review, 16(2), 155-180.
VINCHUR, AJ & SCHIPPMANN, JS & SWITZER, FS & ROTH, PL. (1998). A meta-analytic review of predictors of job performance for salespeople. Journal of Applied Psychology. 83. 586-597.
VLČEK, T. (2015) .Využití osobnostní typologie Predictive Index v managementu změn dle J.Kottera. Doctoral theses, Dissertations. University of Economics, Prague.
Preliminary scope of work
Research question and motivation
Výběr správného kandidáta, který bude pro danou pracovní pozici vhodný, je nelehký úkol, zejména v dnešní době extrémně nízké nezaměstnanosti. Jednou z možností, jak získat dodatečné informace o kandidátovi, je využít nějaké formy osobnostního testu/dotazníku, které se v náboru stále více využívají (Rothstein, 2006). Na trhu existuje mnoho různých osobnostních dotazníků, jedním z nich je i Predictive Index, který analyzuje profil kandidátů z pohledu čtyř osobnostních charakteristik (Harris, 2011; Vlček 2015).

Meta-analýzy relevantní literatury ukazují, že dobře aplikovaný osobnostní test může přinést hodnotné informace o kandidátovi a pomoci předpovídat jeho výkonnost na dané pozici (Rothstein, 2006; Hogan 1996). Osobnostní charakteristiky byly shledány jako dobrý prediktor výkonnosti zaměstnanců i ve finančním sektoru na pozici operátora zákaznické péče (Blignaut, 2014) a v sektoru prodeje (Vinchur, 1998). Obdobný výzkum byl udělán i v sektoru telefonického prodeje, v rámci něhož byla zjištěna negativní korelace mezi potřebou interakce a pracovním výkonem teleprodejců (O‘Neill, 2009).

Ve své bakalářské práci bych proto chtěla zkoumat, jaký vliv má osobnostní profil zaměstnance na jeho výkonnost na dané pozici. Konkrétně se chci zaměřit na to, jakým způsobem čtyři faktory behaviorálního testu Predictive Index ovlivňují výkonnost prodejců spotřebitelských úvěrů.

Contribution
Přínos této práce oproti dosavadní literatuře spočívá zejména v analytickém přístupu s využitím neveřejných dat velké mezinárodní finanční společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, která metodu Predictive Index v náboru již mnoho let využívá.

Methodology
Metodologická část bude členěna na dvě části:
1. Základní analýza pomocí vizualizací a párových kombinací jednotlivých faktorů
2. Regresní analýza


Outline
1. Úvod – Náročnost náboru kvalitních zaměstnanců
2. Přehled relevantní literatury
3. Predictive Index – Strutura, co měří a neměří
4. Data – Popis a vizualizace dat
5. Analýza – Vizuální a regresní analýza
6. Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html