Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin
Thesis title in Czech: Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin
Thesis title in English: Separation of microplastics from sewage sludge using heavy liquids
Key words: čistírenský kal, mikroplasty, separace, flotace
English key words: sewage sludge, microplastics, separation, flotation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.05.2018
Date of assignment: 25.01.2019
Date of electronic submission:12.08.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ověření metody flotace a fluidizace pomocí těžkých kapalin k separaci mikroplastů na bázi PP, PE, PUR, PS apod. z čistírenského kalu. Bude testována varianta s následnou digescí organické hmoty (např. v peroxidu vodíku) pro stanovení výtěžnosti použité metody pro čistírenský kal. Separované mikroplasty je poté možné identifikovat na základě IČ-spektrometrie. Dále bude ověřena varianta bez digesce, která by v případě úspěchu umožnila pdorobit separované mikroplasty podrobnější charakterizaci, např. stanovení obsahu sorbovaných organických polutantů (PAH, PPCPs a pod.).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html