Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím francouzských intelektuálních periodik
Thesis title in Czech: Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím francouzských intelektuálních periodik
Thesis title in English: The Making of the Intellectual Frameworks in the Turbulent Years 1967–1968 through the French Intellectual Periodicals
Key words: Francie|společnost|kultura|periodický tisk|kontrakultura|existencialismus|revolta 1967–1968
English key words: France|society|culture|periodicals|counterculture|existentialism|revolt 1967– 1968
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.05.2018
Date of assignment: 16.05.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 29.05.2018
Date and time of defence: 11.09.2019 09:00
Date of electronic submission:07.08.2019
Date of proceeded defence: 11.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat kulturně-intelektuálním rámcem společensko-politických událostí ve Francii v letech 1967–1968. Rozbor intelektuálně orientovaných časopisů (např. L’Express) se pokusí zodpovědět na otázku, jak periodický tisk spoluutvářel a prezentoval myšlenkové rámce rostoucího napětí, jež vyústilo v revoltě roku 1968. Práce bude zkoumat, jaké intelektuální zdroje (např. existencialismus), kulturní proudy (hnutí kontrakultury) nebo sociálně-politické rozpory a konflikty v jiných zemích vybraný vzorek periodického tisku reflektoval, a jakým způsobem. Práce se bude opírat o přístupy intelektuálních dějin a bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody analýzy tisku.
References
Primární zdroje
Le Monde
L´Express
Les Temps Modernes

Monografie
BAKEWELL, Sarah, At the Existentialist Café, London 2017.
BOURG, Julian, From Revolution to Ethics: Mai 1968 and Contemporary French Thought, Montreal 2007.
CAPDEVIELLE, Jacques–REY, Henri, Dictionnaire de mai 68, Paris 2008.
DREYFUS-ARMAND, Geneviève – GERVEREAU, Armand (eds.), Mai 68: Les mouvements étudiants en France et dans le monde, Paris 1988.
DUBY, Georges, Dějiny Francie: Od počátku po současnost, Praha 2003.
EHRENREICH, Barbara, Long March, Short Spring: The Student Uprising at Home and Aboard, New York 1969.
FERRO, Marc, Dějiny Francie, Praha 2009.
HOCTAN, Caroline, Mai 68 en revues, Paris 2008.
HORN, Gerd-Rainer, The Spirit of 68´: Rebellion in Western Europe and North America, 1956–1976, Oxford 2007.
MARWICK, Arthur, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958–1974, Oxford – New York 1998.
SEIDMAN, Michael, The Imaginary Revolution: Parisian Students and Workers in 1968, New York 2004.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html