Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zdislava z Lemberka a postavení ženy ve středověku
Thesis title in Czech: Zdislava z Lemberka a postavení ženy ve středověku
Thesis title in English: Zdislava of Lemberk and the life of a woman in the Middle Ages
Key words: Středověk, žena, klášter, řád, mnich, Zdislava, Lemberk.
English key words: The middle Ages, women, monastery, order, monk, Zdislava, Lemberk.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Supervisor: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.05.2018
Date of assignment: 11.05.2018
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2018
Date and time of defence: 23.09.2020 09:00
Date of electronic submission:27.03.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Opponents: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Guidelines
Struktura:
· Úvod
· Společnost a církev za Zdislavina života (obecně, Čechy)
· Postavení ženy ve středověku (středoevropská žena z vyšších kruhů ve 13. st., ženy
nižších vrstev, manželství )
· Zdislavin životopis ( rodiče, sourozenci, vlastní život, manželství, Havel, děti,
potomci)
· Působení Zdislavy a druhý Zdislavin život ( Lemberk, Jablonné v Podještědí,
Český Dub,sv. Anežka Česká, svatořečení, pocty...)
· Dominikáni ( obecně + ze setkání se sestrami dominikánkami )
· Závěr
Konzultace:
červen a prosinec 2018
leden , září a listopad 2019
leden a březen 2020
Zápis ve výkazu o studiu: 15.12.2020
References
ANDĚL Rudolf, Český Dub. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 1991, ISBN 80-7047-037-2
DINZELBACHER Peter. Světice nebo čarodějky, Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-650-6
EDEL Tomáš. Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy, Praha, Česká expedice, 1993, ISBN 80-85281-33-3
ENNENOVÁ Edith. Ženy ve středověku, Argo, 2001, ISBN 80-7203-369-7
HANES Pavel. Dejiny křesťanstva, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, Banská Bystrica, 2009, ISBN 80-88945-01-1
HOFFMAN K.. Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg, 1965, ISBN 3-451-220121
KALISTA Zdeněk. Blahoslavenná Zdislava z Lemberka, Praha: Zvon, 1991, ISBN 80-7113-042-7
KROFTA Kamil. Malé dějiny československé, Matice česká, Praha, 1946
KYBAL Vlastimil. Svatá Anežka Česká, Historický obraz ze 13. století, L. Marek, Brno, 2001, ISBN 80-86263-14-2
LENDEROVÁ Milena a kol.. Eva nejen v ráji, Karolinum, 2002, ISBN 80-246-0375-6
NODL Martin, ŠMAHEL František. Člověk českého středověku, Argo, 2002,
ISBN 80-7203-448-0
PERNOUDOVÁ Regine. Žena v době katedrál, Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-544-5
POLC Jaroslav. Světice Anežka Přemyslovna, Praha: Česká katolická charita, 1989, VA 13,23
ŘÍČAN Rudolf, MOLNÁR Amadeo. Dvanáct století církevních dějin, Kalich, Praha, 2008,
ISBN 978-80-7017-064-9
SPUNAR Pavel. Kultura českého středověku, Odeon, Praha, 1987, 403 22 8.58
SVATOŠ Ambrož M.. Blahoslavenná Zdislava, Olomouc: Krystal, 1948, Nr. 11490
VANÍČEK Vratislav. Velké dějiny Zemí Koruny České, Paseka, Praha, 2000,
ISBN 80-7185-273-2
VLČEK Pavel a kolektiv. Encyklopedie českých klášterů, Praha, Libri, 1997,
ISBN 80-85983-17-6
VONDRUŠKA Vlastimil. Zdislava a ztracená relikvie, Moba, Brno, 2017, ISBN 978-80-243-7614-1
VRBOVÁ Alena. V Erbu lvice, Román o Zdislavě z Lemberka, Praha, Garamond, 2015,
ISBN 978-80-7407-245-1
WINTER Eduard. Tisíc let duchovního zápasu, Ladislav Kuncíř, Praha, 1940, N. 2293
ŽEMLIČKA Josef. Přemysl Otakar I., Svoboda, Praha, 1990, ISBN 80-205-0099-5
ŽEMLIČKA Josef. Století posledních Přemyslovců, Melantrich, Praha, 1998, ISBN 80-7023-281-1
Kronika tak řečeného Dalimila, Praha: Svoboda, 1977, 73/508-21.8.5
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html