Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zrození surrealismu z poetistického základu české meziválečné avantgardy
Thesis title in Czech: Zrození surrealismu z poetistického základu české meziválečné avantgardy
Thesis title in English: The bachelor's thesis focuses on the period of the czech avant-garde between the two World Wars: the transformation of czech poetism into surreaslism (1928-33)
Key words: avantagarda|surrealismus|poetismus|André Breton|Tristan Tzara|Karel Teige|Vítězslav Nezval|Jindřich Štyrský|Toyen|Konstantin Biebl
English key words: avant-gaarde|surrealism|poetism|André Breton|Tristan Tzara|Karel Teige|Vítězslav Nezval|Jindřich Štyrský|Toyen|Konstantin Biebl
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Supervisor: PhDr. Tomáš Vučka
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2018
Date of assignment: 05.08.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 04.12.2019
Date and time of defence: 29.01.2020 13:00
Date of electronic submission:27.12.2019
Date of proceeded defence: 29.01.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se věnuje jednomu z období české meziválečné avantgardy – přerodu poetismu v surrealismus (1928 - 1933). Jedná se o podrobné zkoumání této proměny na základě teoretických textů, které se stanou základem pro ilustraci tohoto přechodu v literatuře a výtvarném umení. Práce se rovněž pokusí popsat rysy příznačné zejména pro český surrealismus, a také vysvětlit, v čem spočívá jeho svébytnost.

The bachelor's thesis focuses on the period of the czech aavant-garde between the two World Wars: the transformation of czech poetism into surreaslism (1928-33). This study is a detailed examination of this change and is based on theoretical texts. The texts will be the foundation for the illustration of this transition in literature and the fine arts. The study will also attempt to describe the typical features of czech surrealism, with emphasis on its /unique characteristics.
References
Literatura:
Ani labuť ani Lůna (1936)
Biebl, Konstantin: Nebe peklo ráj (1930)
Biebl, Konstantin: Zrcadlo noci (1939)
Heisler, Jindřich: Přízraky pouště (1939)
Nezval, Vítězslav: Skleněný havelok (1932)
Nezval, Vítězslav: Pět prstů (1932)
Nezval, Vítězslav: Zpáteční lístek (1933)
Nezval, Vítězslav: Sbohem a šáteček (1934)
Nezval, Vítězslav: Praha s prsty deště (1936)
Nezval, Vítězslav: Žena v množném čísle (1936)
Nezval, Vítězslav: Absolutní hrobař (1937)
Nezval, Vítězslav: Učitel a žák (1930)
Schultz, Karel: Dáma u vodotrysku. In: Týž: Sever Jih Západ Východ. Dáma u vodotrysku. Praha, Malvern 2012
Surrealismus v diskusi (1934)
Surrealismus (1936)
Štýrský, Jindřich; Toyen, „Artificielismus“. In: Avantgarda známá a neznámá, sv. II. (Svoboda 1970)
Teige, Karel, „Abstraktivismus, nadrealismus, artificielismus“. In: Avantgarda známá a neznámá, sv. II. (Svoboda 1970)
Teige, Karel: „Literatura a prostituce“. Avantgarda známá a neznámá, sv. III. (Svoboda 1972)
Teige, Karel: Surrealismus proti proudu (Společnost K. Teiga 1993)
„Zásadní stanovisko k projevu sedmi“. Avantgarda známá a neznámá, sv. III. (Svoboda 1972)

Sekundární literatura:
Breton, André: Manifesty surrealismu (Herrmann & synové, 2005)
Český surrealismus 1929-1953, ed. Lenka Bydžovská, Karel Srp (Argo 1996)
Čolakova, Žoržeta: Český surrealismus 30. let (Karolinum 1999)
Čolakova, Žoržeta: Surrealismus v české literatuře (1992)
Dějiny nové moderny II., ed. VI. Papoušek. Praha, Academia 2014.
Nedeau, Maurice: Dějiny surrealismu (Votobia 1994)
Nádvorníková, Alena: K surrealismu (Torst 1998)
Rubeš, Jan: Francouzský surrealismus mezi světovými válkami (1979)
Sus, Oleg: Estetické problémy pod napětím: meziválečná avantgarda, surrealismus, levice (1992)
Štýrský, Jindřich: Sny: 1925-1940: Zrození díla ze zdrojů psychických modelů polospánku (Argo 2003)
Štýrský, Jindřich: Texty, ed. Lenka Bydžovská, Karel Srp (Argo 2007)
Bydžovská Lenka, Srp Karel: Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933-1939
(Arbor Vitae 2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html