Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru
Thesis title in Czech: Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru
Thesis title in English: Street furniture as art in public space
Key words: městský mobiliář, umění, veřejný prostor, město, intervence, site specific
English key words: street furniture, art, public space, city, intervention, site specific
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.05.2018
Date of assignment: 10.05.2018
Confirmed by Study dept. on: 14.05.2018
Date and time of defence: 14.01.2020 14:00
Date of electronic submission:25.11.2019
Date of submission of printed version:26.11.2019
Date of proceeded defence: 14.01.2020
Reviewers: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod:- Proměny městského mobiliáře
2. Městský mobiliář v kontextu dějin veřejného prostoru České republiky
2.1. Utváření vztahu k veřejnému prostoru
2.2. Pravidla veřejného prostoru
3. Městský mobiliář jako socha nebo památník
4. Městský mobiliář jako site specific
5. Závěr: Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru
References
AJVAZ/HAVEL/MITÁŠOVÁ 2004 – Michal AVAJZ / Ivan M. HAVEL / Monika MITÁŠOVÁ: Prostor a jeho člověk. Praha 2004.
AUGÉ 1999 – Marc AUGÉ: Antropologie současných světů. Brno 1999.
BÁRTL 2018 – Lukáš BÁRTL: Všední den v české fotografii 50. a 60. let. Praha 2018
BÁRTLOVÁ 2016 - Anežka BÁRTLOVÁ (ed.):Manuál monumentu. Praha 2016.
BEČKOVÁ 1998 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Nové Město. Praha 1998.
BEČKOVÁ 2000 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Hradčany a Malá Strana. Praha 2000.
BEČKOVÁ 2003a – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Dodatky I. Historická střed města. Praha – Litomyšl 2003.
BEČKOVÁ 2003b – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Dodatky II. Historická předměstí a okraje města – pravý břeh Vltavy. Praha – Litomyšl 2003.
BEČKOVÁ 2004 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Dodatky III. Historická předměstí a okraje města – levý břeh Vltavy. Praha – Litomyšl 2004.
BEČKOVÁ 2005 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Staré Město. Praha 2005.
BĚLINA 1997 – Pavel BĚLINA: Dějiny Prahy I. Praha 1997.
BĚLINA 1998 – Pavel BĚLINA: Dějiny Prahy II. Praha 1998.
BĚLOVÁ/KALAŠOVÁ 2016 – Jana BĚLOVÁ / Renáta KALAŠOVÁ: Břevnov ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. Praha 2016.
BROŽOVÁ/HEBLER/SCALER 1997 - Michaela BROŽOVÁ / Anne HEBLER / Chantal SCALER: Praha průchody a pasáže. Praha 1977.
BŘEZOVSKA/KRISTEK 2013 – Markéta BŘEZOVSKÁ / Jan KRISTEK (eds.): Boj o prostor:Architektura jako společenská praxe. Zlín 2013.
ČABLOVÁ 2005 – Markéta ČABLOVÁ: Kvalita veřejných prostorů. Brno 2005.
ČABLOVÁ 2013 – Markéta ČABLOVÁ: Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno 2013.
DANHOFEROVÁ 2012 – Jana DANHOFEROVÁ: Velká kniha barev: Kompletní původce pro grafiky, fotografy a designéry. Praha 2012.
DAY 2004 – Christopher DAY: Duch a místo. Brno 2004.
DVOŘÁK 2012 – Tomáš DVOŘÁK a kol.: Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha 2012.
EDERER/UXA 2004 – Antonín EDERER / Jan UXA: Pražské kašny a fontány. Praha 2004.
EINHORN/ZELENKA 1959 – Erich EINHORN / Jan ZELENKA: Praha všedního dne. Praha 1959.
EPOS 257/POSPISZYL/PROKOPIČ/SÁDLO 2011 – EPOS 257 / Tomáš POSPISZYL / Pavel PROKOPIČ / Jiří SÁDLO: Seno. Praha 2011.
FISCHER/FISCHER 1985 – Jan FISCHER / Ondřej FISCHER: Pražské mosty. Praha 1985.
FOJTÍK 2010a – Pavel FOJTÍK a kol.: Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha 2010.
FOJTÍK 2010b – Pavel FOJTÍK: Zmizelá Praha: Tramvaje a tramvajové tratě: 2. díl: Historická předměstí a obce na levém břehu Vltavy. Praha - Litomyšl 2010.
FOJTÍK 2011 – Pavel FOJTÍK: Zmizelá Praha: Tramvaje a tramvajové tratě: 3. díl: Historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy - sever. Praha - Litomyšl 2011.
FOJTÍK 2012 – Pavel FOJTÍK: Zmizelá Praha: Tramvaje a tramvajové tratě: 4. díl: Historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy - jih. Praha - Litomyšl 2012.
FOJTÍK/ŘÍHA 2012 – Pavel FOJTÍK / Zdeněk ŘÍHA: Jak se tvoří město. Praha 2012.
FOUCAULT 1996 – Michel FOUCAULT: Myšlení vnějšku. Praha 1996.
FEUERSTEIN 2000 – Bedřich FEUERSTEIN: Mezi domovem a světem. Praha 2000.
FOSTER 2004 – Hal FOSTER: Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2004.
GEHL 2012 – Jan GEHL: Města pro lidi. Brno 2012.
GEHL 2000 – Jan GEHL: Život mezi budovami: Užívání veřejných prostranství. Brno 2000.
GEHL/GEMZØE 2002 – Jan GEHL / Lars GEMZØE: Nové městské prostory. Šlapanice 2002.
GUBERN 2007 - Elisa Arnau GUBERN: Michelangelo. Praha 2007.
HABERMAS 2000 – Jürgen HABERMAS: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000.
HAAS 1971 – Felix HAAS: Antoni Gaudí. Praha 1971.
HLAVÁČEK/MACHALICKÝ 2008 – Josef HLAVÁČEK /Jiří MACHALICKÝ: Ivan Kafka. Praha 2008.
HLAVÁČEK 2012 – Petr HLAVÁČEK (ed.): Intelektuál ve veřejném prostoru. Praha 2012.
HOFFMANN 2009 – František HOFFMANN: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009.
HONEISER/SKALICKÁ 2003 – Ladislav HONEISER / Eva SKALICKÁ: Známé a neznámé pražské podchody, průchody, pasáže. Praha 2003.
HONZÍK 1946 – Karel HOZNÍK: Tvorba životního slohu. Praha 1946.
HONZÍK 1960 – Karel HOZNÍK: Cestou k socialistické architektuře. Praha 1960.
HONZÍK 1961 – Karel HOZNÍK: Věci kolem nás. Praha 1961.
HRŮZA 2014 – Jiří HRŮZA: Svět měst. Praha 2014.
JIRKALOVÁ/SKŘIVÁNEK/VOLF 2009 – Karolína JIRKALOVÁ / Jan SKŘIVÁNEK / Petr VOLF: Město mezi domy: rozhovory s architekty. Praha 2009.
JUNGMANN 2007 – Jan JUNGMANN: Smíchov – město za Újezdskou branou. Praha 2007.
JUNGMANN 2010 – Jan JUNGMANN: Libeň – zmizelý svět. Praha 2010.
JUNGMANN 2014 – Jan JUNGMANN: Holešovice – Bubny: v objetí Vltavy. Praha 2014.
KAYE 2000 – Nick KAYE: Site-specific art: performance, place and documentation. 200
KAROUS 2013 – Pavel KAROUS (ed.): Vetřelci a volavky. Praha 2013.
KLATEN/HÜBNER 2010 – Robert KLATEN / Matthias HÜBNER: Urban Interventions: Personal Projects in Public Spaces. Londýn 2010.

KOHOUT/VANČURA 1986 – Jiří KOHOUT / Jiří VANČURA: Praha 19. a 20. století: Technické proměny. Praha 1986.
KOLESÁR 2004 – Zdeno KOLESÁR: Kapitoly z dějin designu. Praha 2004.
KRATOCHVÍL 2005 – Petr KRATOCHVÍL: Rozhovory s architekty 01: [Masák, Pleskot, Lábus, Pelčák, Eisler, Fiala, Hrůša, Malinský, Střítecký]. Praha 2005.
KRATOCHVÍL 2012 – Petr KRATOCHVÍL (ed.): Architektura a veřejný prostor. Praha 2012.
KRATOCHVÍL 2015 – Petr KRATOCHVÍL: Městský veřejný prostor. Praha 2015.
KRAUEL 2007 – Jacobo KRAUEL: Street furniture. Barcelona 2007.
KURAŠ 2014 – Mečislav KURAŠ: Odpady a jejich zpracování. Chrudim 2014.
KYSELKA 2007 – Ivo KYSELKA: Architektura krajiny a rekreace. Ostrava 2007.
KWON 2002 – Miwon KWON: One Place after Another. Lonýn 2002.
LEDVINKA/PEŠEK 2000 – Václav LEDVINKA / Jiří PEŠEK: Praha. Praha 2000.
LENDEROVÁ/JIRÁNEK/MACKOVÁ 2009 – Milena LENDEROVÁ / Tomáš JIRÁNEK / Marie MACKOVÁ: Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha 2009.
LIDWELL/HOLDEN/BUTLER 2011 – William LIDWELL / Kritina HOLDEN / Jill BUTLER: Univerzální principy designu, Praha 2011.
LUKEŠ/HNÍDKOVÁ 2005 – Zdeněk LUKEŠ / Vendula HNÍDKOVÁ: Emil Králíček - zapomenutý mistr secese a kubismu. Praha 2005.
LYNCH 2004 – Kevin LYNCH: Obraz města. Praha 2004.
MARCO/BEDNÁŘ 1948 – Jindřich MARCO / Kamil BEDNÁŘ: Praha romantická, Třebechovice pod Orebem 1948.
MERHOUT/WIRTH 2002 – Cyril MERHOUT / Zdeněk WIRTH: Zmizelá Praha 2: Malá Strana a Hradčany. Praha – Litomyšl 2002.
MELKOVÁ 2014 – Pavla MELKOVÁ a kol.: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha 2014.
MÍKA 1999 – Zdeněk MÍKA a kol.: Dějiny Prahy v datech, Praha 1999.
MÍKA 2011 – Zdeněk MÍKA: Karlín: nejstarší předměstí Prahy. Praha 2011.
MÍKA 2013 – Zdeněk MÍKA: Život v Pražských ulicích, Praha 2013.
MIKULÁŠ/ŠUBRTOVÁ 2014 – Radek MIKULÁŠ / Dagmar ŠUBRTOVÁ: Současná umělecká díla v krajině. Praha 2014.
MUELLER 1994 – Roswitha MUELLER: Valie Export: Fragments of the Imagination. USA 1994.
MITÁŠOVÁ 2011 – Monika MITÁŠOVÁ (ed.): Oxymorón & pleonasmus: texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha 2011.
MITÁŠOVÁ 2012 – Monika MITÁŠOVÁ (ed.): Oxymorón & pleonasmus II.: rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury. Praha 2012.
MITCHELL 2004 – William J. MITCHELL: Život ve městě trochu jinak. Praha 2004.
MONZER 2003 – Ladislav MONZER: Osvětlení Prahy: proměny sedmi století. Praha 2003.
MORGANOVÁ 2015 – Pavlína MORGANOVÁ: Procházka akční Prahou. Praha 2015.
MOULIS 1969 – Jiří MOULIS: Socha a město, Liberec 1969.
NORBERG-SCHULZ 1994 – Christian NORBERG-SCHULZ: Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha 1994.
PACÁKOVÁ-HOŠTÁLKOVÁ 2000 – Božena PACÁKOVÁ-HOŠTÁLKOVÁ (ed.): Pražské zahrady a parky. Praha 2000.
PACHMANOVÁ 2005 – Martina PACHMANOVÁ (ed.): Design: Aktualita, nebo věčnost? Antologie textů k teorii a dějinám designu. Praha 2005.
PAVLÍČKOVÁ 1997 – Kateřina PAVLÍČKOVÁ (ed.): Umělecké dílo ve veřejném prostoru. Praha 1997.
PETRASOVÁ/KLATOVSKÁ – Taťána PETRASOVÁ / Marie KLATOVSKÁ (eds.): Tvary, formy, ideje. Praha 2013.
POCHE 1958 – Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem. Praha 1958.
POSPISZYL 2005 – Tomáš POSPISZYL: Krištof Kintera 730920/0184: Katalog 95-05. Praha 2005.
PRELOVŠEK 1996 – Damjan PRELOVŠEK (ed.): Josip Plečnik – architekt Pražského hradu. Praha 1996.
PRELOVŠEK 2000 – Damjan PRELOVŠEK: Josip Plečnik: život a dílo. Šlapanice 2000.
PUČEROVÁ 2017 – Klára PUČEROVÁ(ed.): Veřejný prostor. Praha 2017.
RUBÍNOVÁ 2006 – Dana RUBÍNOVÁ: Ergonomie. Brno 2006.
SCHMELZOVÁ/ŽIŽKA 2012 – Radoslava SCHMELZOVÁ / Tomáš ŽIŽKA (eds.): Art of place: creation from space. Praha 2012
SCHUBERT 2007 – Alfréd SCHUBERT a kol.: Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha 2007.
SITENSKÝ 1989 - Ladislav SITENSKÝ: Praha mého mládí. Praha 1989.
SITTE 1995 - Camillo SITTE: Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha 1995.
SULLIVAN 1947 – Henry Louis SULLIVAN: The Tall Office Building Artistically Considered. In:Kindergarten Chats and Other Writings. New York 1947.
ŠEVČÍK 1999 – Oldřich ŠEVČÍK: Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha 1999.
ŠILHÁNKOVÁ 2003 – Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ (ed.): Veřejné prostory a život města - sborník příspěvků konference, Brno 24. října 2002. Brno 2003.
ŠPAČEK 2006a - Ladislav ŠPAČEK: Pražské pumpy a vodovodní stojany. Praha 2006.
ŠPAČEK 2006b - Ladislav ŠPAČEK: Pražské patníky. Praha 2006.
ŠPAČEK 2009 - Ladislav ŠPAČEK: Mozaiková dlažba a pražské chodníky. Praha 2009.
SPARKEROVÁ 1999 – Penny SPARKEROVÁ: Století designu: Průkopníci designu 20. století, Praha 1999.
SRNSKÝ 2010 - Stanislav SRNSKÝ: Pražské drobnosti, aneb Kouzelné maličkosti. Praha 2010.
ŠTECH 1960 – Václav Vilém ŠTECH: Umění? Proč a k čemu? Praha 1960.
ŠVÁCHA/HOBZEK/LUKEŠ 1985 – Rostislav ŠVÁCHA / Josef HOBZEK / Zdeněk LUKEŠ: Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha 1985.
TEMPL 2000 – Stephan TEMPL: Baba, Osada Svazu Čs. Díla Praha. Praha 2000.
TICHÁ 2013 – Jana TICHÁ: Architektura: Tělo nebo obraz?. Praha 2013.
VAN DER LAAN 2013 – Dom Hans VAN DER LAAN: Architektonický prostor: Patnáct naučení o povaze lidského obydlí. Praha 2013.
VÁVROVÁ 2003 – Věra VÁVROVÁ: Pražský hrad: Zahrady a parky. Praha 2003.
VLČEK 2000 – Pavel VLČEK a kol.: Umělecké památky Prahy: Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000.
WEILACHER 2003 – Udo WEILACHER: Syntax of Landscape. Londýn 2003.
WHYTE 1968 – William Hollingsworth WHYTE: Organizační člověk. Praha 1968.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se věnuje umělcům, kteří pracují s prvky městského mobiliáře a veřejným prostorem v České republice. Jakým způsobem dotváří městský mobiliář krajinu měst a jak jej jednotliví umělci vnímají? Tyto umělecké intervence si práce klade za cíl zmapovat a zasadit do světového kontextu.
Preliminary scope of work in English
The thesis is about street furniture and its development in the context of history of public places in the Czech Republic. The main attention is paid to its transformation into an art form – statue, memorial or site specific. The thesis is focused on artists who work with features of street furniture and public place in the Czech Republic. How street furniture completes landscape of a city and how individual artist perceive it? The main objective of this thesis is to map these art interventions and put them into the world context.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html