Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium deformačních vlastností hořčikových slitin pomocí difrakčních metod
Thesis title in Czech: Studium deformačních vlastností hořčikových slitin pomocí difrakčních metod
Thesis title in English: Investigation of deformation mechanisms in magnesium alloys by diffraction methods
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.04.2018
Date of assignment: 19.04.2018
Guidelines
1. Seznámení se problematikou mikrostruktury hexagonálních materiálů
2. Seznámení se s metodami analýzy difrakčních profilů
3. Analýza difrakčních profilů naměřených během namáhání hořčíkových slitin

Sledování vývoje mikrostruktury v reálném čase a jeho korelace s mechanickými vlastnostmi patří mezi pokročilé experimentální přístupy, které pomáhají lépe pochopit deformační chování materiálů. V práci se budou analyzovat difrakční záznamy naměřené in-situ během mechanického namáhání hořčíkových slitin. Výsledkem bude informace o vývoji dislokační struktury během namáhání v závislosti na materiálových a experimentálních parametrech.
References
[1] A. Borbély, J. Dragomir-Cernatescu, R. G., T. Ungár, J. Appl. Cryst. 36 (2003) 160.
[2] K. Máthis, K. Nyilas, A. Axt, I. Dragomir-Cernatescu, T. Ungár, P. Lukáč, Acta Mater. 52 (2004) 2889.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html