Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Thesis title in Czech: Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Thesis title in English: Josef Smrkovský as a Victim of Persecution in the Fifties
Key words: Josef Smrkovský, Československo, 50. léta, politické procesy, Komunistická strana Československa
English key words: Josef Smrkovský, Czechoslovakia, 1950s, Political Trials, Communist Party of Czechoslovakia
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.04.2018
Date of assignment: 18.04.2018
Date and time of defence: 14.09.2020 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:19.07.2020
Date of proceeded defence: 14.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Základem práce bude analýza primárních pramenů z Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu. Sekundární literatura bude využita k zasazení životních situací Josefa Smrkovského do dobového kontextu. Zkoumány budou i audiovizuální prameny, tisk a vzpomínky pamětníků.
References
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Praha, 2004.

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha, 1994.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Toronto, 1989.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: Státní bezpečnost 1948-1956. Brno, 1999.

KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2008.

KAPLAN, Karel (ed.). StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha, 2002.

RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010.

VRABEC, Václav. Vybočil z řady. Praha, 1991.

Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude věnovat jedné etapě života Josefa Smrkovského. Tento politik, známý hlavně jako přední aktér událostí tzv. pražského jara, se v 50. letech stal obětí politického procesu, prodělal tvrdé výslechy vyšetřovateli StB, byl odsouzen na patnáct let, ale po čtyřech byl propuštěn. Po propuštění mu nebyl umožněn návrat do politického života, druhá polovina padesátých let je tak pro něj obdobím jistých pracovních úspěchů, ale i represe ze strany bezpečnostních složek. Jeho plná rehabilitace a s ní i návrat do politického života přišla až na počátku šedesátých let.
Preliminary scope of work in English
The presented diploma thesis deals with one phase of Josef Smrkovský’s life. This politician, known mainly as an eminent figure of the Prague Spring, was a victim of political trials in the fifties, underwent severe interrogations by the State Security members and was sentenced to jail for 15 years. He was, however, released after 4 years, but he wasn’t allowed to re-enter political life. In the second half of the fifties, he experienced both certain work success and oppression. His full rehabilitation and return to political life came at the beginning of the sixties.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html