Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vršovice, vývoj příměstské krajiny
Thesis title in Czech: Vršovice, vývoj příměstské krajiny
Thesis title in English: Vršovice, Development of Suburban Landscape
Key words: vlastivěda, didaktika, region Vršovice, historie místního regionu, vývoj krajiny
English key words: geography, didactic, region of Vršovice, history of local region, development of lanscape
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Supervisor: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.10.2017
Date of assignment: 01.10.2017
Date and time of defence: 12.09.2018 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R307, 307, biologie, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 12.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
Guidelines
Závěrečná práce je věnována regionální vlastivědě Vršovic pro žáky na 1. stupni základní školy. Práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu především ze dvou jeho částí: „Místo, kde žijeme" a „Lidé a čas". Dále se snaží poukázat na vývoj krajiny daného regionu v závislosti na jeho a historických událostech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html