Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení sloučenin rtuti pomocí atomové fluorescenční spektrometrie
Thesis title in Czech: Stanovení sloučenin rtuti pomocí atomové fluorescenční spektrometrie
Thesis title in English: Determination of mercury compounds by atomic fluorescence spectrometry
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Charakterizace nového modulu pro stanovení rtuti atomovu fluorescenční spektrometrií bude zahrnovat nejen testování přístroje, ale též různé způsoby generování tzv. studené páry rtuti pro zjištění možností stanovení jejích sloučenin v ultrastopových množstvích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html