Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kinetic Monte Carlo Simulations in Physics of Thin Films: from Growth to Electronic Properties
Thesis title in Czech: Kinetické Monte Carlo simulace ve fyzice tenkých vrstev: od růstu k elektronickým vlastnostem
Thesis title in English: Kinetic Monte Carlo Simulations in Physics of Thin Films: from Growth to Electronic Properties
Key words: Kinetické Monte Carlo|Pulzní Laserová Depozice|Polarony
English key words: Kinetic Monte Carlo|Pulsed-Laser Deposition|Polarons
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2018
Date of assignment: 27.09.2018
Confirmed by Study dept. on: 01.10.2018
Date and time of defence: 11.09.2023 15:00
Date of electronic submission:26.06.2023
Date of submission of printed version:12.07.2023
Date of proceeded defence: 11.09.2023
Opponents: prof. Dr. Paweł Szabelski
  doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Guidelines
Hlavním cílem práce bude zkoumání procesů probíhající při pulzních metodách depozice tenkých vrstev a tenkovrstvových systémů. Pozornost bude též věnována postupům počítačové fyziky s cílem přispět k rozvoji metodiky počítačové fyziky, zejména v oblasti zpracování obrazů pomocí algoritmů matematického modelování a Fourierovy optiky.
References
J.M. Haile: Molecular Dynamics Simulation, John Wiley and Sons, New York 1992.
D.P. Kroese, T. Taimre, Z.I. Botev: Handbook of Monte Carlo Methods, Wiley, Hoboken 2011.
C.K. Birdsall, A.B. Langdon: Plasma Physics via Computer Simulation, Taylor and Francis, New York 2005.
K. Ohno, K. Esfarjani, Y. Kawazoe: Computational Materials Science. Springer, Berlin 1999.
Další literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat studiem fyzikálních a chemických procesů probíhajících na površích pevných látek reálných materiálů při spojité i pulzní depozici vrstev. Těžištěm práce bude pochopení základních mechanismů, které depozici vrstev ovlivňují. Práce bude zaměřena především na plazmatickou pulzní deposici a v menší míře i na laserovou pulzní depozici a vakuové napařování.

Metodikou práce budou různé postupy počítačové fyziky – metody molekulární dynamiky, Monte Carlo a hybridní metody při tvorbě modelů růstu nespojitých kovových vrstev a nanokompozitních vrstev struktury kov/dielektrikum, resp. kov/polovodič, a metody zpracování obrazu při vyhodnocování morfologie vytvářených vrstev. Práce bude podpořena projektem GAUK „Studium fyzikálních procesů probíhajících při vytváření tenkých vrstev různých materiálů spojitými i pulzními metodami“.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html