Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium dynamických jevů v plazmatu pomocí počítačového modelování
Thesis title in Czech: Studium dynamických jevů v plazmatu pomocí počítačového modelování
Thesis title in English: Study of dynamical processes in plasma by means of computer modelling
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.10.2018
Date of assignment: 01.10.2018
Confirmed by Study dept. on: 01.10.2018
Advisors:
doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Guidelines
Práce bude mít dva základní cíle. Fyzikálním cílem bude zkoumání dynamických jevů v různých typech plazmatu – v nízkoteplotním plazmatu především v závislosti na složení multikomponentního plazmatu, zatímco ve vysokoteplotním plazmatu bude pozornost věnována tzv. okrajovému plazmatu a jeho ovlivňování přítomnými magnetickými poli. Úkolem bude studovat fyzikální procesy probíhající při interakci plazmatu s vnořenými pevnými látkami, soustředit se na strukturu stínící vrstvy a na procesy probíhající na povrchu sond složitých tvarů nebo elektrod s reálnou geometrií.

Druhým neméně důležitým cílem bude další rozpracování metodiky počítačového modelování v plazmatu s využitím celého souboru technik – modelováním spojitým, částicovým a hybridním, vše ve více dimenzích. Úkolem bude vyvíjet softwarové i hardwarové prostředky počítačové fyziky s cílem zefektivnit časově náročné vícedimenzionální simulace ve fyzice plazmatu a diskutovat možnost využít k tomuto účelu moderní algoritmy počítačové fyziky.
References
C.K. Birdsall, A.B. Langdon: Plasma Physics via Computer Simulation, Taylor and Francis, New York 2005.
R.W. Hockney, J.W. Eastwood: Computer Simulation Using Particles. Taylor and Francis, New York 1988.
T. Tajima: Computational Plasma Physics.Westview Press, Boulder 2004.
F.F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York 2006.
Další literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Práce bude zaměřena na studium nízko- i vysokoteplotního plazmatu a na jeho interakci s vloženými substráty. Plazma je komplexní systém nabitých, neutrálních a excitovaných částic, přičemž jeho chování může být ovlivňováno vnořenými elektrodami, makroskopickými částicemi v něm obsaženými a vnějšími elektrickými a magnetickými poli. Pro studium takového složitého systému jsou vedle experimentálního přístupu velmi silným prostředkem i metody počítačové fyziky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html