Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Homosexualita a LGBT diskurz v 90. letech v ČR: diskurzivní analýza časopisu Promluv
Thesis title in Czech: Homosexualita a LGBT diskurz v 90. letech v ČR: diskurzivní analýza časopisu Promluv
Thesis title in English: Homosexuality and LGBT discourse in the 1990s in the Czech Republic: Discoursive Analysis of the Journal "Promluv"
Key words: homosexualita, diskurz, gender, identita, sexualita, heteronormativita
English key words: homosexuality, discourse, gender, identity, sexuality, heteronormativity
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.04.2018
Date of assignment: 02.04.2018
Date of electronic submission:10.01.2020
Date of proceeded defence: 12.02.2020
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá formováním LGBT diskurzu v 90. letech v České republice. Teoretická část obsahuje ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech v odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím analýzy tištěných materiálů v kombinaci s polostrukturovanými rozhovory s vybranými respondenty a respondentkami, kteří působili jako aktéři a aktérky v rámci LGBT komunity působící na našem území.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html