Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Thesis title in Czech: Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Thesis title in English: Sexual harassment of Czech university students in 2018 - comparison with 2008 research
Key words: sexuální obtěžování, vysoké školy, vzdělávání, genderové stereotypy
English key words: sexual harassment, universities, education, gender stereotypes
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.03.2018
Date of assignment: 30.03.2018
Date of electronic submission:21.12.2018
Date of proceeded defence: 13.02.2019
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
O sexuálním obtěžování ve vysokoškolském prostředí panuje ve společnosti stále nízké povědomí, jelikož se o něm příliš nemluví. V rámci své diplomové práce budu analyzovat data získaná pomocí dotazníků od studujících na českých vysokých školách a následně je budu porovnávat s výsledky projektu Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl realizován v letech 2008-2009 a který poukázal na to, že na českých vysokých školách k sexuálnímu obtěžování dochází. Zkušenost se sexuálním obtěžováním může negativně ovlivnit nejen psychiku studujících a jejich sebevědomí, ale i jejich budoucí studium a následné zaměstnání. Proto je potřeba věnovat tomuto společenskému jevu dostatečnou pozornost a snažit se mu předcházet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html