Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny
Thesis title in Czech: Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny
Thesis title in English: Czech assimilation of voicing in native speakers of English
Key words: angličtina|čeština jako cizí jazyk|asimilace znělosti|výslovnost|souhlásky|znělost|fonetika
English key words: English|Czech as a foreign language|assimilation of voicing|pronunciation|consonants|voicing|phonetics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.03.2018
Date of assignment: 11.04.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 19.04.2018
Date and time of defence: 09.09.2019 09:00
Date of electronic submission:17.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. František Martínek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- prostudovat relevantní literaturu týkající se osvojování zvukové stránky cizího jazyka, zejména konsonantického systému
- sestavit texty zaměřené na asimilaci znělosti v češtině, a to přes slovní hranici i v rámci slova, s ohledem na kritéria jako pravopis či sémantická povaha slova
- pořídit nahrávky min. 12 rodilých mluvčích angličtiny
- provést poslechovou a akustickou analýzu cílových konsonantů
- porovnat obecné i individuální tendence, navrhnout didaktická doporučení a vyvodit závěry
References
Cruttenden, A. (2014). Gimson’s Pronunciation of English. London: Routledge.
Duběda, T. (2005). Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum.
Hansen Edwards, J. G. a Zampini, M. L. (2008). Phonology and Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (vybrané kapitoly)
Kelly, G. (2000). How to Teach Pronunciation. Harlow: Longman.
Piske, T., MacKay, I. R. A. & Flege, J. E. (2001). Factors affecting degree of foreign accent in an L2: A review. Journal of Phonetics, 29, 191–215.
Machač, P. a Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.
Palková, Z. (1989). Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). 2. přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Simon, E. (2010). Phonological transfer of voicing and devoicing rules: Evidence from L1 Dutch and L2 English conversational speech. Language Sciences, 32, 63–86.
Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum, 2016.
Skarnitzl, R. (2011). Znělostní kontrast nejen v češtině. Praha: Nakladatelství Epocha.
Skarnitzl, R. a Šturm, P. (2017). Voicing Assimilation in Czech and Slovak Speakers of English: Interactions of Segmental Context, Language and Strength of Foreign Accent. Language and Speech, 60, 427–453.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html