Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení
Thesis title in Czech: Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení
Thesis title in English: Duty of pleading and duty of proof in the contetious civil proceedings
Key words: Povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení, břemeno důkazní.
English key words: Duty of pleading, duty of proof, burden of pleading, burden of proof.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.03.2018
Date of assignment: 16.03.2018
Date and time of defence: 20.02.2019 11:00
Venue of defence: míst. 132
Date of electronic submission:18.11.2018
Date of submission of printed version:22.11.2018
Date of proceeded defence: 20.02.2019
Reviewers: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html