Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
The integration challenge of Russian-speaking Jews in Israel
Thesis title in Czech: Intergrační výzva ruskojazyčných Židů v Izraeli
Thesis title in English: The integration challenge of Russian-speaking Jews in Israel
Key words: Židé|Ruskojazyční Židé|Sovětský svaz|Izrael|Vyšší vzdělávání|integrace|Imigrace
English key words: Jews|Russian speaking Jews|Soviet Union|Israel|Higher Education|Integration|Immigration
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Middle Eastern Studies (21-KBV)
Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.03.2018
Date of assignment: 06.03.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 14.03.2018
Date and time of defence: 08.09.2020 14:00
Date of electronic submission:08.08.2020
Date of proceeded defence: 08.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat hlavními integračními problémy, kterým čelí ruskojazyční Židé v Izraeli, zejména ve spojitosti se silnou imigrační vlnou ruskojazyčných Židů v 90. letech 20. století.
Práce se bude soustředit na problematické aspekty v mentalitě, tradicích, kulturním chování a socioekonomice, jakož i rozdílům ve vyšším vzdělávání ruskojazyčných Židů v Sovětském svaze a Izraeli.
Metodologicky bude práce vycházet ze statistiky Centrálního statistického úřadu v Izraeli, socio-demografického výzkumu Židů v SSSR V. Konstantinovai další relevantní odborné literatury.
References
Remennick , Larissa: Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2007
2. Ed. L. Remennick. Sociological Papers. From state socialism to state Judaism: Russians Immigrants in Israel and their Attitudes towards Religion. Volume 15, 2010
3. Solzhenitsyn, Alexander: Two Hundred Years Together. Vol.II. Moskva. Prozaik, 2011 (in Russian)
4. Gitelman, Zvi: A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present. 2008 (Russian translation)
5. Gitelman, Zvi: Becoming Israeli. Political Resocialization of Soviet and American Immigrants / Praeger Publishers, New York, 1982.
6. Hanna, Adoni: Media, Minorities and hybrid identities. 2006. The Russian immigrant community in Israel
7. Konstantinov, Vyacheslav: Jewish population in USSR. Jerusalem, 2007
8. Olshtain, Elite and Kotik, Bella: The Development of Bilingualism in an Immigrant Community. Language, Identity and Immigration. Jerusalem: Hebrew University (Magnes), 2000
9. Khanin (Ze'ev), Vladimir: Aliyah from the Former Soviet Union: Contribution to the National Security Balance. Institute for policy and strategy. Jerusalem, 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html