Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Smart plant pot
Thesis title in Czech: Smart plant pot
Thesis title in English: Smart plant pot
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.02.2018
Date of assignment: 25.02.2018
Confirmed by Study dept. on: 21.03.2018
Date and time of defence: 06.09.2018 09:00
Date of electronic submission:18.07.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: Mgr. Jiří Švancara
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a implementovat chytré květináče pomocí webové aplikace a firmwaru pro mikropočítač stm32f4. Aplikace umožní prohlížet záznamy naměřených hodnot za zvolené časové období, přidání květináče k profilu uživatele, vytvoření nového uživatelského profilu, autentizaci uživatele. Firmware květináče bude obsahovat měření teploty a vlhkosti z SHT1x click modulu, jednoduchou desktopovou aplikaci pro konfiguraci přes USB a připojení k internetu přes Wi-Fi pro posílání dat na sever, který je bude ukládat do databáze (např. MS SQL Server) a zpřístupňovat data uživateli pomocí webového rozhranní (např. rozhraní OWIN a jeho implementace Katana).
References
[1] Datasheet Wi-Fi modulu, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70671A.pdf, Microchip Technology Inc., 2011

[2] Datasheet modulu SHT1x, https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/SHT1x_datasheet.pdf, Sensirion, 2008

[3] User manual STM32F4 HAL, http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/2f/71/ba/b8/75/54/47/cf/DM00105879.pdf/files/DM00105879.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105879.pdf

[4] OWIN specifikace, http://owin.org/html/spec/owin-1.0.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html