Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Thesis title in Czech: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory
Thesis title in English: Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Key words: adenosin, gliové buňky, receptor, CNS, buněčná kultura
English key words: adenosine, glial cells, receptor, CNS, cell culture
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.02.2018
Date of assignment: 14.02.2018
Confirmed by Study dept. on: 20.02.2018
Date and time of defence: 15.02.2018 00:00
Date of electronic submission:14.02.2018
Date of proceeded defence: 15.02.2018
Reviewers: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D.
Guidelines
1. nastudování problematiky (anatomie CNS, neurotranmistery, adenosine)
2. naměření experimentů na Univeritě v Portu v rámci programu ERAMUS
3. statistické zpracování výsledků
4. vypracování vlastní diplomové práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html