Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Fotografie, text a jejich vztah k realitě v raném myšlení Rolanda Barthese
Thesis title in Czech: Fotografie, text a jejich vztah k realitě v raném myšlení Rolanda Barthese
Thesis title in English: Photography, Text and Their Relationship to Reality in the Early Thought of Roland Barthes
Key words: Barthes|sémiologie|strukturalismus|fotografie|text|jazyk|reference|realita
English key words: Barthes|semiology|structuralism|photography|text|language|reference|reality
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.02.2018
Date of assignment: 05.02.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2018
Date and time of defence: 10.09.2019 09:00
Date of electronic submission:09.08.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce si klade za cíl komparovat pojetí fotografie, textu a jejich vztahu k realitě v sémiologických textech Rolanda Barthese ze 60. let. Z jeho tehdejších strukturalistických pozic je fotografie z podstaty „sdělením bez kódu“, které je s realitou v přímém analogickém vztahu, zatímco text ničím takovým být nemůže a je schopný vytvořit pouze „efekt reálného“ či „referenční iluzi.“ Barthes fotografii přiznává specifické místo, které jeho sémiologickou metodou není analyzovatelné – není zde systém, kód, pouze analogie reality. Naproti tomu v jazyce, vzoru systémovosti, jako by skrze arbitrární znaky nešlo dojít k ničemu reálnému. I realistická literatura produkuje pouze znaky realismu, specifický druh promluvy, nikoliv znaky reality. Fotografie je analogonem reálna, řeč s ním vždy zůstává v neshodě. Cílem práce je ukázat spojitost pojmu „efekt reálného“ s Barthesovým uvažováním o fotografii, realistické texty se pokoušejí o principálně stejný způsob značení, jako je vlastní fotografii, pro svou jazykovou povahu ovšem produkují pouze efekt reality. Dalším cílem je ukázat důležitost fenoménu fotografie pro Barthesovo myšlení a navrhnout, že právě zkoumání fotografie mohlo být jedním z impulzů pro opuštění rigorózní sémiologické metody.
References
Primární literatura
· Barthes, Roland. 1982. “The Photographic Message”. In A Barthes Reader, 194-210. New York: Hill and Wang.
· Barthes, Roland. 1994. Světlá komora: vysvětlivky k fotografii. Filosofie do kapsy. Bratislava: Archa.
· Barthes, Roland. 1997. “Základy sémiologie”. In Kritika a pravda, 81-181. Studie (Dauphin). Liberec: Dauphin.
· Barthes, Roland. 2002. “Úvod do strukturální analýzy vyprávění”. In Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského strukturalismu, 9-43. Strukturalistická knihovna. Brno: Host.
· Barthes, Roland. 2004. “Rétorika obrazu”. In Co je to fotografie, 51-61. Praha: Hermann & synové.
· Barthes, Roland. 2006. “Efekt reálného”. Aluze 10 (3): 78-81.
· Barthes, Roland. 2012. Říše znaků. Eseje (Fra). Praha: Fra.
· Barthes, Roland. 2015. Roland Barthes o Rolandu Barthesovi. Eseje (Fra). Praha: Fra.
· Barthes, Roland. 2018. Mytologie. Třetí vydání v českém jazyce. Bod (Dokořán). Praha: Dokořán.

Sekundární literatura
· Culler, Jonathan D. 1983. Roland Barthes. New York: Oxford University Press.
· Češka, Jakub. 2010. Zotročený mýtus: Roland Barthes. Vita Intellectiva. Praha: Togga.
· Fulka, Josef. 2010. Roland Barthes – Od ideologie k fantasmatu. Vita Intellectiva. Praha: Togga.
· Oxman, Elena. 2010. "Sensing the Image: Roland Barthes and the Affect of the Visual." SubStance 39, no. 2: 71-90.
· Sládek, Ondřej. 2007. "Tři Typy Mimesis". Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. V, Řada Literárněvědná Bohemistická 56 (V10): 11-22.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html