Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvantový chaos interagujících ultrachladných atomů
Thesis title in Czech: Kvantový chaos interagujících ultrachladných atomů
Thesis title in English: Quantum chaos of interactiong ultracold atoms
Key words: kvantový chaos, magnetický moment, dalekodosahová interakce
English key words: quantum chaos, magnetic moment, long-range interaction
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s problematikou a s doporučenou literaturou
2. Navržení zjednodušeného modelu energetických hladin v magnetickém poli se započtením interakce
3. Vyhodnocováni stupně chaosu pro spektrum energií a srážkových rezonancí
4. Statistická analýza výsledků s použitím distribučních funkcí
5. Diskuse a sepsání práce
References
[1] A. Frisch, M. Mark, K. Aikawa, F. Ferlaino et al., Nature 507, 475 (2014).
[2] S. Kotochigova and A. Petrov, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 19165 (2011).
[3] A. Petrov, E. Tiesinga, and S. Kotochigova, Phys. Rev. Lett. 109, 103002 (2012).
[4] T. A. Brody, J. Flores, J. B. French, P. A. Mello et al. Rev. Mod. Phys. 53, 385 (1981).
[5] T. Maier, H. Kadau, M. Schmitt, M. Wenzel et al., Phys. Rev. X 5, 041029 (2015).
Preliminary scope of work
Chlazení atomů na ultrachladné teploty poskytlo a poskytuje bohaté možnosti pro studium fundamentální fyziky. Při experimentech s vybranými lanthanoidy v magnetických polích byla objevena vysoká hustota srážkových rezonancí vzniklých interakcemi mezi atomy degenerovaného plynu. Kvantový chaos těchto rezonantních stavů a energetického spektra bude zkoumán na schematických příkladech v rámci výzkumné práce.
Preliminary scope of work in English
Cooling atoms to ultralow temperatures has produced a wealth of opportunities for research in fundamental physics. Experiments with selected lanthanides in a magnetic field revealed a high density of scattering resonances originating in interactions between degenerate atomic gas. Quantum chaos of these resonance states and energy spectrum will be explored on schematic examples within this research work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html