Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Verbets aspekt i tjeckiska, ukrainska och svenska: mellanspråklig översättning och jämförelse
Thesis title in thesis language (Swedish): Verbets aspekt i tjeckiska, ukrainska och svenska: mellanspråklig översättning och jämförelse
Thesis title in Czech: Slovanský slovesný vid ve skandinávských jazycích: srovnání a možnosti překladu na příkladu češtiny, ukrajinštiny a švédštiny
Thesis title in English: Aspect in the Slavic and Scandinavian languages: comparison and interlingual translation with examples from Czech, Ukrainian and Swedish
Key words: Aspekt|aktionsart|švédština|čeština|ukrajinština|vid|imperfektivita|perfektivita|čas
English key words: Aspect|aktionsart|Swedish|Czech|Ukrainian|imperfectivity|perfectivity|tense
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: švédština
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.01.2018
Date of assignment: 17.01.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 18.01.2018
Date and time of defence: 17.06.2021 11:00
Date of electronic submission:27.03.2021
Date of proceeded defence: 17.06.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se ve švédštině může vyjádřit slovanský slovesný vid. Teoretickým základem práce bude teorie slovesného vidu ve slovanských jazycích, zejména na příkladu češtiny a ukrajinštiny, a studie o švédském slovesu. Práce vysvětlí pojem kategorie vidu a nastíní typy dokonavosti (výsledek, minulost apod.) a nedokonavosti (opakující se děj, progresivní děj apod.) v češtině a ukrajinštině a uvede možnosti překladů takových dějů do švédštiny. Práce se zároveň pokusí zjistit, jak se pomocí slovanského vidu dají vysvětlit konkrétní příklady používání švédských sloves.
Hlavními zdroji budou odborná literatura o dosavadním výzkumu v teoretické části a denní tisk a korpus v praktické části.
References
ANDERSSON, Erik.Verbfrasens struktur i svenskan: en studie i aspekt. Abo: Research Institute of the Abo Akademi Foundation, 1977.
COMRIE, Bernard.Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems.Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Cambridge textbooks in linguistics.
KOPEČNÝ, František.Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd. roč. 72, sešit 2.
VYCHOVANEC’, I. R. – HORODENS’KA, K. H. Teoretyčna morfolohija ukrajins’koji movy. Kyjiv: Puls’ary, 2004.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html