Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Systém ší'itského vzdělávání
Thesis title in Czech: Systém ší'itského vzdělávání
Thesis title in English: Shiite Education System
Key words: islám|ší'a|mardža' taqlíd|ájatolláh|ulamá|hawza
English key words: Islam|Shi'a|Marja' Taqlid|Ayatollah|Ulama|Hawzah
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Middle Eastern Studies (21-KBV)
Supervisor: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.10.2014
Date of assignment: 02.10.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 01.02.2018 11:00
Date of electronic submission:22.12.2017
Date of proceeded defence: 01.02.2018
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat systémem vzdělávání ší'itských duchovních, počínaje nejnižším stupněm hawzy a konče stupněm ájatolláha. Případové studie zahrnou jak oblast arabskou, tak perskou. Rovněž v této souvislosti diplomant pojedná o významu koncepce idžtihádu v ší'itském právním myšlení. Diplomant využije kromě západní odborné literatury též arabské a perské práce.
References
ARJOMAND, Said Amir. The Shadow of God and the Hidden Imam. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984. MOMEN, Moojen. An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism. New Havenand London: Yale University Press, 1985. RAYSHAHRI, M. Muhammadi. The Scale of Wisdom: A Compendium of Shi'a Hadith. London: ICAS Press, 2009. SOBHANI, Jafar a Reza Shah KAZEMI. Doctrines of Shi'i Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices.London: I.B.Tauris, 2001 WALBRIDGE, Linda. The Most Learned of the Shi'a: The Institution of the Marja' Taqlid.New York: Oxford University Press, 2001
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html