Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Proměny nakladatelského subjektu v letech 1948-1968: státní moc a Stání nakladatelství dětské knihy
Thesis title in Czech: Proměny nakladatelského subjektu v letech 1948-1968: státní moc a Stání nakladatelství dětské knihy
Thesis title in English: Transformation of the institution of publisher during the years 1948-1968: state power and "Stání nakladatelství dětské knihy"
Key words: Nakladatelství|cenzura|státní moc|Státní nakladatelství dětské knihy|SNDK|knihy pro děti
English key words: publisher|censorship|state power|State Children`s Publishing House|SNDK|children books
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.05.2018
Date of assignment: 16.05.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 29.06.2018
Date and time of defence: 02.09.2020 09:00
Date of electronic submission:29.07.2020
Date of proceeded defence: 02.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je analyzovat postavení státního nakladatelského subjektu v letech 1948-1968. Pomocí případové studie Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK) bude práce zkoumat vztah mezi ediční politikou a státní mocí v daném období. Jednou z výzkumných otázek bude, jak se v průběhu politického vývoje měnil systém a metody cenzury a státního dozoru a jaký vliv měly tyto různé přístupy na organizační strukturu a činnost nakladatelství. Práce bude zkoumat vývoj knižní produkce pro děti v letech 1948-1968, zda a jak se projevoval politický vliv ve výběru vydávaných titulů.

Použité metody:
srovnávací analýza
tvůrčí kompilát
případová studie

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
MALÝ, Radek a Josef NEŠPOR. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4503-8.
PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Praha: Academia, 2014. ISBN 9788020024077.
SLABÝ, K.Z. Padesátiletá historie nakladatelství Albatros. Ikaros[online]. Praha, 1999, 1999, 3(5) [cit. 2018-04-03]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:https://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Cold war books in the 'other' Europe and what came after. Leiden: Brill, 2011. Library of the written word. ISBN 978-90-04-18745-0.
WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6.
Zlatý máj: časopis o dětské literatuře a umění. Praha: Albatros, 1956-1968, 1-12.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html