Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení
Thesis title in Czech: Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení
Thesis title in English: Atmospheric boundary layer representation in the high-resolution WRF model
Key words: mezní vrstva, model na omezené oblasti, předpovědní model, klimatický model
English key words: boundary layer, limited-area model, numerical weather prediction model, climate model
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.12.2017
Date of assignment: 08.12.2017
Confirmed by Study dept. on: 25.01.2018
Advisors: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Guidelines
Seznámit se se schématy zahrnutí procesů v mezní vrstvě atmosféry v předpovědním a klimatickém modelu WRF se zaměřením na vysoké rozlišení (řádu stovky m – jednotky km). Na sérii kratších simulací v předpovědním módu pro různé synoptické podmínky otestovat citlivost modelu na zvolené schéma a nastavení parametrů schématu.

Pro vybraná schémata ověřit závěry pro delší simulaci v klimatickém módu.
References
Stull RB, An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer, 1988.

Arya SP, Introduction To Micrometeorology, Academic Press, 2001.

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/

Skamarock, W. C. a kol. (2008): A Description of the Advanced Research WRF, Version 3
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/arw_v3.pdf

Kendon E et al, Do Convection-Permitting Regional Climate Models Improve Projections of Future Precipitation Change? BAMS, 2017.

Knist S et al, Land-atmosphere coupling in EURO-CORDEX evaluation experiments. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2017, 122 (1), pp. 79-103
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html