Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Překlad dánských proprií do češtiny
Thesis title in Czech: Překlad dánských proprií do češtiny
Thesis title in English: Translation of Danish Proper Nouns into Czech
Key words: dánština|čeština|překlad|propria|translatologie|překladatelské strategie|reálie
English key words: Danish|Czech|translation|proper names|Translatology|translation strategies|realia
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: doc. Helena Březinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.12.2017
Date of assignment: 06.12.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 15.12.2017
Date and time of defence: 05.09.2018 10:00
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Předmětem diplomové práce je analýza překladatelských řešení převodu dánských vlastních jmen do češtiny. Problematika bude zkoumána na příkladu současných překladů dánských literárních děl rozdílných žánrů, těžiště práce bude tedy spočívat v synchronní analýze překladu proprií. V úvodu práce bude kategorie proprií definována z hlediska lingvistického obecně, v dalším oddíle se práce zaměří na uchopení proprií v odborné translatologické literatuře, ta pak bude sloužit jako východisko pro stanovení jednotlivých překladatelských strategií. Praktická část bude zaměřena na kvalitativní a kvantitativní analýzu translatologických řešení v jednotlivých dílech. Výběr děl bude zahrnovat různé žánry, zajímat nás bude i převod proprií v různých dílech přeložených týmž překladatelem. V této souvislosti se budeme ptát, zda dodržuje stejný úzus, či zda se jeho praxe liší a co k případné jinak zvolené strategii překladatele mohlo vést. Výsledky výzkumu poslouží k nastínění aktuální překladatelské tendence, jež bývá při převodu těchto jazykových jevů značně rozkolísaná.
References
Høeg, Peter. Až nadeje čas (De måske egnede). Argo. 2007

Høeg, Peter. Tichá dívka (Den stille pige). Argo. 2009

Melander, Jakob. Krvavý vítr (Øjesten). Panteon. 2015

Sonnergaard, Jan. Poslední neděle v říjnu a jiné temné příběhy (Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen, Sidste søndag i oktober, Radiator). Pistorius & Olšanská. 2017

Stein, Jesper. Sbohem, ptáčku (Bye Bye Blackbird). Brána. 2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html