Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana
Thesis title in Czech: Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana
Thesis title in English: Structural changes in model of hypoxic-ischemic encephalopathy in rat
Key words: nekróza, apoptóza, zvířecí model, poškození mozku
English key words: necrosis, apoptosis, animal model, brain injury
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Supervisor: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2017
Date of assignment: 29.11.2017
Date and time of defence: 21.05.2019 13:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:27.03.2019
Date of submission of printed version:27.03.2019
Date of proceeded defence: 21.05.2019
Reviewers: doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html