Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Spline křivky s pythagorejským hodografem
Thesis title in Czech: Spline křivky s pythagorejským hodografem
Thesis title in English: Pythagorean hodograph splines
Key words: polynomiální křivka, polynomiální rychlost, Hermitovská interpolace, preimage, sline křivky
English key words: polynomial curve, polynomial speed, Hermite interpolation, preimage, spline curves
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.12.2017
Date of assignment: 13.12.2017
Confirmed by Study dept. on: 19.12.2017
Guidelines
PH křivky jsou zvláštním typem parametrických křivek, které mají polynomiální/racionální závislost rychlosti a délky na parametru. Jsou popsány pomocí křivky v jiném prostoru, která se nazývá preimage. Student bude studovat vztah preimage a výsledné křivky, zejména vliv spline popisu preimage na výslednou křivku a to v dimenzi 2 a 3.
References
Farouki, R. Pythagorean-hodograph curves: algebra and geometry inseparable, Geometry and Computing Vol. 1, Springer, Berlin (728 p. + 204 illus.) ISBN 978-3-540-73397-3 (2008).

Šír, Z., Kosinka, J.: Low Degree Euclidean and Minkowski Pythagorean Hodograph Curves, M. Dæhlen et al. (Eds.): MMCS 2008, LNCS 5862, pp. 394–418, 2010.

K Kadlec, Z. Šír, Smooth cubic Pythagorean Hodograph Splines, Proceedings of the 17th international conference on computational and mathematical methods in science and engineering, J. Vigo-Aguiar ed., p. 1114-1121, CMMSE 2017.

Farouki, R.T., Sakkalis, T.: Pythagorean-hodograph space curves, Advances in Computational Mathematics 2, Issue 1 (January 1994), pp. 41-66.

Farouki R.T., Manni C., Pelosi F., Sampoli M.L.: Design of C2 Spatial Pythagorean-Hodograph Quintic Spline Curves by Control Polygons. In: Boissonnat JD. et al. (eds) Curves and Surfaces. Curves and Surfaces 2010. Lecture Notes in Computer Science, vol 6920. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.

Albrecht G., Beccari C., Canonne J.Ch., Romani L.: Pythagorean-Hodograph B-Spline Curves, Computer Aided Geometric Design, 2016.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html