Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38
Thesis title in Czech: Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38
Thesis title in English: Righteous Tamar: Exegesis and Interpretation of Genesis 38
Key words: biblistika, exegeze, interpretace, biblická teologie, Genesis, Támar, spravedlnost, Juda, levirátní, chrámová prostituce, konektivní
English key words: Biblical studies, exegesis, interpretation, Biblical theology, Genesis, Tamar, righteousness, Judah, levirate, temple prostitution, connective justice
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Supervisor: prof. Martin Prudký, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2017
Date of assignment: 16.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 06.06.2018
Date and time of defence: 13.06.2018 00:00
Date of electronic submission:03.05.2018
Date of proceeded defence: 13.06.2018
Reviewers: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Výklad a interpretace konkrétního oddílu biblického textu (Genesis 38), který zahrnuje mj. zpracování:
- vlastní analýzy původního znění, vyhodnocení textové tradice a variací v překladech,
- vlastního překladu s poznámkami k textovým a překladovým problémům,
- literární charakteristiky včetně určení žánru
- analýzy stavby, resp. kompozice literárního celku
- místa a souvislostí v literárním kontextu
- podrobného výkladu (po verších či odstavcích)
- shrnutí celkové výpovědi, jejího místa a souvislostí v literárním kontextu a v biblickém kánonu jako celku
- základní typy užití a interpretace oddílu (dějiny recepce)
- celkové vyhodnocení problematiky
References
Standardní literatura pro biblickou exegezi, její metodologii, hermeneutiku a biblickou teologii.
Komentářová literatura ke knize Genesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html