Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem
Thesis title in Czech: Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem
Thesis title in English: Determination of the vaporization plane depth in sandstones and other porous materials: uranine-coated needles
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2017
Date of assignment: 14.11.2017
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of submission of printed version:13.05.2019
Date of proceeded defence: 29.05.2019
Reviewers: Ing. arch. Jan Válek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Preliminary scope of work
Kvantitativní studium kapilárního transportu a výparu v pískovci
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html