Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)
Thesis title in Czech: Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)
Thesis title in English: Reintroduction of butterflies (Lepidoptera)
Key words: motýli, reintrodukce, populační genetika, populační ekologie, ohrožené druhy, biotopy, živné rostliny
English key words: butterflies, reintroduction, population genetics, population ecology, endangered species, habitats, host plants
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2017
Date of assignment: 13.11.2017
Date of electronic submission:10.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Opponents: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat jedním ze způsobů ochrany a zachování druhů – reintrodukcemi, tedy opětovným vypuštěním druhu do volné přírody, se zaměřením na denní motýly. Cílem bude nashromáždit informace o úspěšných i neúspěšných pokusech reintrodukcí motýlů ve světě a zhodnotit použité postupy. Shrnuty budou také důvody, proč je důležité reintrodukce provádět a jaké mohou být jejich výhody a nevýhody. Práce dále navrhne, v jakých případech tento proces použít a kdy naopak reintrodukce nerealizovat. Součástí budou jednotlivé body postupu při správně provedené reintrodukci a také popis nejběžnějších chyb, kterých je nutno se vyvarovat. Hlavním cílem práce tedy bude udělat rešerši předchozích experimentů a vytvořit tak obecné instrukce pro uskutečňování budoucích reintrodukcí v praxi.
Preliminary scope of work in English
The thesis is going to be focused on reintroductions – releasing species back into the wild – in butterflies. Information about both successful and unsuccessful attempts of reintroductions of butterflies’ species is going to be gathered and used approaches are going to be evaluated. The thesis is going to summarize reasons why reintroductions are important, as well as possible advantages and disadvantages. Cases in which are reintroductions the best solution are going to be discussed. Furthermore, the thesis is going to outline the steps of correctly done reintroduction and also highlight the most common mistakes accompanying this procedure that need to be avoided. Therefore, the main aim of the thesis is going to be doing a research of previous experiments and create general instructions for implementing future reintroductions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html