Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Ekologie lišejníků ve vztahu s funkční diverzitou a velikostí genomu
Thesis title in Czech: Ekologie lišejníků ve vztahu s funkční diverzitou a velikostí genomu
Thesis title in English: Lichen ecology in the relationship to functional diversity and genome size
Key words: funkční znaky, lišejníky, mykobiont, velikost genomu
English key words: functional traits, lichens, mycobiont, genome size
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2017
Date of assignment: 08.12.2017
Date of electronic submission:16.08.2018
Date of submission of printed version:16.08.2018
Date of proceeded defence: 07.09.2018
Reviewers: RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Anatomické, morfologické a chemické znaky lišejníků často souvisí s jejich ekologií a rozšířením. Funkční znaky a jejich diverzita jsou u lichenizovaných hub aktuálně studovaným tématem, které skýtá veliký potenciál pro nové objevy. Zcela novým přístupem v lichenologii a částečně i v mykologii je hledání závislostí mezi funkčními znaky a velikostí genomu, jejíž manipulací může organismus adaptivně reagovat na dané podmínky prostředí. Na druhou stranu může být veliký genom také překážkou v rychlém rozmnožování a šíření druhu.
Bakalářská práce si klade za cíl shrnout nejdůležitější trendy funkčních znaků ve vztahu k ekologii lišejníků a shromáždit zatím dostupné informace o velikostech genomů mykobiontů a fotobiontů lichenizovaných hub. Součástí bude i excerpce studií zabývajících se vztahem mezi ekologií, velikostí genomu a funkčními znaky vřeckovýtrusých hub. Zmíněny budou i metody používané ke zjišťování velikosti genomu u houbových organismů a jejich výhody a nevýhody.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html