Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi
Thesis title in Czech: Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi
Thesis title in English: The application of Trivers-Willard hypothesis in humans
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2017
Date of assignment: 18.01.2018
Date of electronic submission:16.08.2019
Date of proceeded defence: 05.09.2019
Opponents: Mgr. Radim Kuba
 
 
 
Preliminary scope of work
Příčiny změn pohlavního indexu jsou u savců velmi dobře prostudovanou kapitolou reprodukční biologie. Existuje množství prací a hypotéz zabývajících se otázkou, jak mohou jednotliví živočichové manipulovat s poměrem pohlaví svého potomstva. Příčiny, které ovlivňují pohlavní index, se rozdělují na ultimátní a proximátní. Ultimátní příčiny jsou vysvětlovány evolučními mechanismy a jednou z nejcitovanějších hypotéz je Trivers-Willardova hypotéza. Cílem této balakálřské práce bude předložit ucelený literární přehled aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi. V úvodu se práce zaměří na definici Trivers-Willardovy hypotézy a užívání pojmu "mother in good condition". Hlavní náplní práce bude shromáždit vědecké studie prezentující změny pohlavníhu indexu u lidí a zasadit je do kontextu s Trivers-Willardovou hypotézou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html