Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Thesis title in Czech: Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Thesis title in English: Parallelizability analysis based on bytecode
Key words: paralelizmus; testování závislostí; automatická paralelizace; inlinování funkcí; rozpoznávání konstruktů
English key words: parallelism; dependence testing; automatic parallelization; function inlining; construct recognition
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2017
Date of assignment: 02.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 02.11.2017
Date and time of defence: 26.01.2018 00:00
Date of electronic submission:06.11.2017
Date of submission of printed version:02.11.2017
Date of proceeded defence: 26.01.2018
Guidelines
K určení paralelně proveditelných operací je známá řada algoritmů určených do různých fází překladače. Jejich použití vždy vyžaduje vhodnou implementaci ostatních, zejména analytických, částí překladače, což představuje větší objem prací než samotná podpora paralelizace. Řešením může být využití existujících překladačů produkujících kód pro virtuální stroje.

Cílem práce je především detailně prozkoumat nejvýznamnější dokumentované formy kódů pro abstraktní stroje, zejména Java Bytecode a Microsoft CIL, posoudit jejich použitelnost pro algoritmy používané při automatické paralelizaci, případně tyto algoritmy vhodným způsobem upravit.

Předpokládaným výsledkem práce je implementace vybraných algoritmů do systému, který doplní předložený kód dopočtenými informacemi potřebnými pro generování paralelního kódu, případně pilotní implementace takového generátoru.
References
Aho, Lam, Sethi, Ullman. Compilers. Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition). Prentice Hall, 2001. ISBN 978-0321486813.

Muchnick.�Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kaufmann, 1997. ISBN 978-1558603202.

Allen, Kennedy.�Optimizing Compilers for Modern Architectures. Morgan Kaufmann, 2001. ISBN 978-1558602861.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html