Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Interakční dominance
Thesis title in Czech: Interakční dominance
Thesis title in English: Interactional dominance
Key words: Biosociální model|sociální stratifikace|malé skupiny|dominance a submise|moc|statusové hierarchie.
English key words: Biosocial model|social stratification|face to face groups|domination and submission|power|status hierarchy.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2017
Date of assignment: 30.10.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 15.11.2017
Date and time of defence: 04.09.2018 00:00
Date of electronic submission:29.07.2018
Date of proceeded defence: 04.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat oblastí interakční dominance v mezilidské interakci. Konkrétněji se bude zaměřovat na biosociální model determinace ranku v malé skupině u dospělé populace. Z hlediska paradigmatu bude vycházet ze srovnávací a evoluční psychologie. Práce vznikne z rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů. Za pomocí kvanlitativního exploračního výzkumu a dotazníkového šetření provede výzkum této oblasti. Následná analýza se pokusí o zakotvení výsledků do širšího psychologického paradigmatu.
References
ARGYLE, Michael. Bodily communication: its theory and history. 2nd ed. New York: Routledge, 1990, xi, 256 p. ISBN 04-150-5114-2.
DIGGLES, Dan. Improv for actors. New York: Allworth Press, c2004, 247 p. ISBN 15-811-5325-2.
GOFFMAN, Erving. Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. 1st Pantheon Books ed. New York: Pantheon Books, 1982c1967, 270 p. ISBN 03-947-0631-5.
JOHNSTONE, Keith. Impro: improvisation and the theatre. 1. publ.,. London: Methuen Daram, 2007. ISBN 07-136-8701-0.
JIM SIDANIUS, Felicia Pratto. Social dominance: an intergroup theory of social hierarchy and oppression. 1st pbk. ed. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999. ISBN 05-218-0540-6.
MORRIS, Desmond. The human zoo. London: Vintage, 1994. ISBN 00-994-8211-8.

SACK, Robert David. Human territoriality: its theory and history. New York: Cambridge University Press, 1986, xi, 256 p. ISBN 05-213-1180-2.

RICHMOND, Virginia P a James C MCCROSKEY. Nonverbal behavior in interpersonal relations. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, c1995, xiii, 335 p. ISBN 02-051-6744-6.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html