Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Rectagles inscribed in Jordan curves.
Thesis title in Czech: Obdélníky vepsané do Jordanových křivek.
Thesis title in English: Rectagles inscribed in Jordan curves.
Key words: rovinná křivka, Jordanova křivka, mnohoúhelník
English key words: planar curve, Jordan curve, polygon
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Author: Bc. Tomáš Ye - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2017
Date of assignment: 01.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 10.11.2017
Date and time of defence: 22.06.2018 09:00
Date of electronic submission:15.05.2018
Date of submission of printed version:18.05.2018
Date of proceeded defence: 22.06.2018
Reviewers: Jan Vršek
 
 
 
Guidelines
Student prostuduje se známými výsledky o možnosti setrojit mnohoúhelník daného tvaru (např. čtverec, trojúhelník s předepsanými úhly atd.), jehož vrcholy leží dané Jordanově křivce. Pokuší se rovněž identifikovat a případně řešit otevřené otázky v této oblasti.
References
Pressley, A. Elementary Differential Geometry, p. 23 - 55, Springer 2001, ISBN: 1-85233-152-6
Nielsen, M. J. (2000) Figures inscribed in curves, A short tour of an old problem, Retrieved from http://www.webpages.uidaho.edu
Matschke, B. A survey on the square peg problem, Notices of the American Mathematical Society (2014, April, Volume 61, p: 346-351)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html