Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM
Thesis title in Czech: Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM
Thesis title in English: Stability of molecular 2D crystals studied by STM
Key words: STM ftalocyaniny stabilita
English key words: STM phthalocyanines stability
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2017
Date of assignment: 31.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2017
Date and time of defence: 13.09.2018 09:00
Date of electronic submission:17.07.2018
Date of submission of printed version:17.07.2018
Date of proceeded defence: 13.09.2018
Reviewers: Mgr. Filip Rozbořil
 
 
 
Guidelines
1) Seznámení se s metodou řádkovací tunelové mikroskopie
2) Příprava pasivovaných povrchů křemíku
3) Depozice organických planárních molekul na pasivovaný povrch Si
4) Studium stability uspořádaných 2D ostrůvků (krystalů) za pokokové teploty
References
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379
[3] Kotrla M.: Comp. Phys. Communication 97, 82 (1996).
[4] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Preliminary scope of work
Uspořádání organických molekul lze ovlivnit elektrickým polem hrotu řádkovacího tunelového mikroskopu (STM). Pro případné využití takto uměle vytvořených supramolekulárních struktur je třeba znát jejich stabilitu. S použitím vhodných molekul bude pomocí techniky STM pozorován časový vývoj molekulárních ostrůvků. Pro posouzení vnitřní stability bude využito příměsi chemicky odlišných molekul. Experimentální práce bude doplněna o Monte Carlo simulace v modelovém případě se zjednodušenou symetrií.


http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=261
Preliminary scope of work in English
Ordering of organic molecules can be controlled by an electric field of the scanning tunneling microscope (STM). For utilization of such artificially created supramolecular structures, knowledge about its stability is required. Using selected molecules, evolution of molecular structures will be observed by STM. Impurity of chemically different molecules will be used for monitoring inner stability of the islands, The experimental part of work will be accompanied by Monte Carlo simulations of a model case with a simplified symmetry.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=261
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html