Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Brachistochrona v teorii i pokusech
Thesis title in Czech: Brachistochrona v teorii i pokusech
Thesis title in English: Brachistochrone in theory and experiments
Key words: brachistochtona, výuka fyziky
English key words: brachistochrone, physics education
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.10.2017
Date of assignment: 24.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 02.11.2017
Date and time of defence: 25.06.2018 09:00
Date of electronic submission:18.05.2018
Date of submission of printed version:18.05.2018
Date of proceeded defence: 25.06.2018
Opponents: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Seznámit se s přístupy k řešení problému brachistochrony; zpracovat dílčí rešerši k dané problematice.
2) Zpracovat přehled teoretických řešení problému brachistochrony, zejména těch, která mohou být prezentována budoucím učitelům fyziky.
3) Zjistit, zda je možno řešení problému brachistochrony podat resp. přiblížit na úrovni střední školy.
4) Najít v literatuře pokusy, jimiž by se problém brachistochrony mohl demonstrovat.
5) K vybraným jednoduchým pokusům zhotovit příslušné pomůcky, pokusy ověřit a dokumentovat (dle možnosti i formou videí).
References
Učebnice teoretické mechaniky, např.:
Brdička, Hladík: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987
Goldstein, Poole, Safko: Classical Mechanics. Addison Wesley, 2002
Brizard A.J.: An Introduction to Lagrangian Mechanics. World Scientific 2015
Články z časopisů American Journal of Physics, European Journal of Physics ev. dalších dle zadání vedoucího práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html