Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů
Thesis title in Czech: Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů
Thesis title in English: Factors affecting growth trends and climate signal stability in central European conifers
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2017
Date of assignment: 13.12.2017
Date of electronic submission:12.04.2019
Date of submission of printed version:17.04.2019
Date of proceeded defence: 28.05.2019
Reviewers: Miloš Rydval, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Pro smrk a pro borovici analyzovat růstové trendy, klimatický signál na úrovni jedinců, variabilitu vysvětlovat vzájemnou pozicí jedinců, strukturou porostu, sociálním postavením, topografií a půdními podmínkami
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html