Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Nová spektroskopická štúdia zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg
Thesis title in thesis language (Slovak): Nová spektroskopická štúdia zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg
Thesis title in Czech: Nová spektroskopická studie zákrytové dvojhvězdy V1143 Cyg
Thesis title in English: A new spectroscopic study of the eclipsing binary V1143 Cyg
Key words: dvojhvězdy: spektroskopické - dvojhvězdy: zákrytové - dráhové řešení - rozmotávanie spektier
English key words: binaries: spectroscopic - binaries: eclipsing - orbital solution - spectra disentangling
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.10.2017
Date of assignment: 26.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2017
Date and time of defence: 26.06.2018 09:00
Date of electronic submission:16.05.2018
Date of submission of printed version:16.05.2018
Date of proceeded defence: 26.06.2018
Reviewers: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s dosavadními znalostmi o této dobře pozorované dvousložkové spektroskopické a zákrytové dvojhvězdě a zpracuje serii jejích spekter pořízených ondřejovským 2 m dalekohledem v červené oblasti spektra. Osvojí si různé metody měření radiálních rychlostí a získá nové křivky radiálních rychlostí pro obě složky dvojhvězdy. Zdigitalizuje také existující fotometrická pozorování této dvojhvězdy a spočte společné řešení světelné křivky a křivek radiálních rychlostí s použitím volně dostupného programu PHOEBE (autor Andrej Prša).
References
Snowden M.S., Koch R.H. 1969 Astrophys. J. 156, 667
Gimenéz A., Margrave T.E. 1985 Astronomical J. 90, 358
Andersen J., Garcia J.M., Gimenéz A, Nordstrom B. 1987 Astron. Astrophys. 174, 107
Wilson R.E., Raichur H. 2011 Mon. Not. Royal Astron. Soc. 415, 596
a další dle pokynů školitele
Preliminary scope of work
V1143 Cyg je dobře studovanou dvojhvězdou, pro kterou je možné získat velmi přesné hodnoty všech základních fyzikálních parametrů a může tak být dobrým objektem pro náročné testy moderní teorie stavby a vývoje hvězd. Dvojhvězda je známa i tím, že vykazuje dobře měřitelný klasický i relativistický apsidální pohyb. Existují pro ni kvalitní fotoelektrická i spektroskopická pozorování, ale z poslední doby chybí spektroskopie pořízená elektronickým detektorem. Taková spektra byla získána pracovníky Astronomického ústavu UK s dalekohledem v Ondřejově. Skupina vedená D. Mourardem z observatoře v Nice získala velmi kvalitní serii spektro-interferometrických pozorování této dvojhvězdy a společná budoucí analýza těchto pozorování a spektroskopických a fotometrických pozorování může přesnost získaných fyzikálních elementů ještě výrazně zlepšit.
Preliminary scope of work in English
V1143 Cyg is a well-studied binary, for which it is possible to obtain very accurate values of all basic physical elements. It can thus provide a very stringest test of the modern theory of stellar structure and evolution. The binary is also well-known for its well measurable classical as well as relativistic apsidal motion. Its photoelectric and spectral observations of a good quality are available but spectroscopy with an electronic detector from recent years is missing. Such spectra have been acquired by astronomers from the Astronomical Institute of the Charles University with the 2 m reflector in Ondřejov. A group led by D. Mourard from the Nice Observatory has obtained a very good series of spectro-interferometric observations of this binary. A future joint analysis of these observations, together with spectral and photometric observations could significantly improve the accuracy of the basic physical properties of this binary.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html