Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Thesis title in Czech: Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Thesis title in English: Botany in Czech lands at the turn of the 20th century: theoretical aspects of the work of Josef Velenovský
Key words: dějiny botaniky, Josef Velenovský, evoluční teorie, přírodní výběr, altruismus
English key words: history of botany, Josef Velenovský, evolutionary theory, natural selection, altruism
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: Mgr. Lucie Strnadová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2017
Date of assignment: 27.10.2017
Date of electronic submission:16.08.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Opponents: doc. MUDr. Jan Janko, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce je literární rešerše na téma teoretické a evoluční koncepty v botanice v českém prostředí v období přelomu 19. a 20. století se zaměřením na dílo Josefa Velenovského (1858-1949). Práce mapuje dobový kontext Velenovského díla, pojednává proměny Velenovského představ o evoluci a nejzajímavější aspekty jeho teoretických úvah týkajících se biologie. Na začátku Darwinovu teorii plně uznává, v pozdním věku zastává zcela protikladnou teorii.
Preliminary scope of work in English
The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský (1858-1949). The work maps the historical context of Velenovský's work, deals with the transformations of Velenovský's vision of evolution and the most interesting aspects of his theoretical thinking about biology. At the beginning he fully acknowledges Darwin's theory, in the late age he holds a completely contradictory theory.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html