Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí
Thesis title in Czech: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí
Thesis title in English: Innovation in teaching of somatology in courses for medics of children's camps
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: final thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2017
Date of assignment: 23.10.2017
Preliminary scope of work
Cílem projektu by bylo vypracovat praktické cvičení, které by doplnilo či zcela nahradilo frontální výuku somatologie (základů biologie člověka), která probíhá v rámci kurzů zdravotník zotavovacích akcí. Součástí je ověření v praxi. Zpracované materiály mohou být využity nejen pro výuku v rámci zmíněných kurzů, ale i ve výuce ve škole jako doplněk výuky biologie s přesahem do první pomoci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html