Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Didaktické hry ve výuce geografie
Thesis title in Czech: Didaktické hry ve výuce geografie
Thesis title in English: Didactic games in geography teaching
Key words: didaktická hra, didaktika geografie, sborník her, výuka zeměpisu, příklady dobré praxe
English key words: didactic game, didactic of geography, a collection of games, geography lessons, good practice
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.06.2019
Date of assignment: 28.06.2019
Date of electronic submission:10.08.2020
Date of proceeded defence: 18.09.2020
Opponents: RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shrnout možnosti využití didaktických her ve výuce zeměpisu včetně analýzy přínosů a možných rizik tohoto výukového nástroje. Předpokládáno je vytvoření databáze vhodných her, jejich analýza a hodnocení. Práce se zaměřovala na příklady dobré praxe jejich využívání ve výuce formou elektronických dotazníků, které byly poskytnuty učitelům fakultních škol).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html