Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Izolace alkaloidů druhu Magnolia soulangeana Soul.-Bod. a studium jejich biologické aktivity
Thesis title in Czech: Izolace alkaloidů druhu Magnolia soulangeana Soul.-Bod. a studium jejich biologické aktivity
Thesis title in English: Isolation of alkaloids of the species Magnolia soulangeana Soul.-Bod. and study of their biological activity
Key words: Magnolia soulangeana, sekundární metabolity, alkaloidy, biologická aktivita
English key words: Magnolia solulangeana, secondary metabolites, alkaloids, biological activity
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2017
Date of assignment: 09.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 09.10.2017
Date and time of defence: 28.02.2018 00:00
Date of electronic submission:27.02.2018
Date of proceeded defence: 28.02.2018
Reviewers: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Guidelines
- zpracování literární rešeše
- sloupcová chromatografie alkaloidního extraktu
- izolace alkaloidů z vybrané frakce za použití standardních chromatografických metod včetně jejich přečištění
- podíl na stanovení biologické aktivity
- sepsání diplomové práce
References
Monografie k dané tématické oblasti dostupné v knihovně FaF UK Internetové databáze Chemical Abstracts (Scifinder), Medline
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie, Reaxys aj.
Preliminary scope of work
- podíl na sloupcové chromatografii alkaloidního extraktu drogy
- výběr vhodné frakce pro izolační práce
- výběr vhodných metod pro izolaci alkaloidů a vlastní izolační práce
- krystalizace a stanovení fyzikálně chemických vlastností (optická otáčivost) čistých alkaloidů
- vyhodnocení výsledků
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html