Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky
Thesis title in Czech: Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky
Thesis title in English: Early reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance
Key words: časné čtenářství, identifikace časných čtenářů, čtení s porozuměním, počátek školní docházky, rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, nadání, nadaní žáci
English key words: early reading, identification of early readers, reading comprehension, beginning of school attendance, development of the early reading literacy, giftedness, gifted pupils
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Supervisor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2017
Date of assignment: 05.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 05.10.2017
Date and time of defence: 17.09.2021 13:00
Date of electronic submission:26.07.2021
Date of submission of printed version:04.08.2021
Date of proceeded defence: 17.09.2021
Reviewers: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html