Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Děti zrozené ze znásilnění během konfliktu v Bosně a Hercegovině: poválečné diskurzy
Thesis title in Czech: Děti zrozené ze znásilnění během konfliktu v Bosně a Hercegovině: poválečné diskurzy
Thesis title in English: Children born of War Rape in Bosnia and Herzegovina: Postwar Discourse
Key words: děti války, válka v Bosně a Hercegovině, poválečná společnost, sexuální násilí, diskurzivní analýza
English key words: children born of war, war babies, war in Bosnia and Herzegovina, post-conflict society, sexual violence, discourse analysis
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.10.2017
Date of assignment: 04.10.2017
Date and time of defence: 13.09.2019 08:45
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 13.09.2019
Reviewers: Mgr. Nikola Karasová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Výzkum se zaměřuje na současný diskurz ohledně tématu dětí války v Bosně a Hercegovině. Využité zdroje jako texty či reportáže z médií, knihy, školní publikace, či záznamy výroků politiků budou zkoumány pomocí metod diskurzivní analýzy.

References
UNICEF, Children Born of War Rape in Bosnia-Herzegovina: A Preliminary Study. (Sarajevo: UNICEF 2005)
Becirbasic, Belma and Dzenana Secic, 2002, ‘Invisible Casualties of War’, Star Magazine, Sarajevo, BCR No. 383S
C. Bonnet, ‘The Silence of Croatia’s Children.’, International Children’s Rights Monitor, 10 (1993).
R. CH. Carpenter (ed.), Born of War. Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones (Bloomfield: Kumarian Press, 2007)
C. Claudia, ‘Rape as a Weapon of War’, Hypatia 11 (4) (1996), 5—18
K.Erjavec & Zala Volčič - Living With the Sins of Their Fathers: An Analysis of Self-Representation of Adolescents Born of War Rape, 2010
M. Ingvill C. 2017. Children Born of War – A Decade of International and Interdisciplinary Research. Historical Social Research 42 (1): 320-346. doi: 10.12759/hsr.42.2017.1.320-346
Kujundzić Jana - Wartime sexual violence in Croatia: Shifts in the public discourse, 2014
S. Marlise, ‘For First Time, Court Defines Rape as War Crime’, The New York Times, 28 June 1996
I. C. Mochmann - Children Born of War - A Decade of International and Interdisciplinary Research, 2017
P. Salzman, ‘Rape Camps as a Means of Ethnic Cleansing’, Human Rights Quarterly, 20 (1998).
B. Voicu, Ingvill C. Mochmann - Social trust and children born of war, 2014
S, Vranic, Breaking the Wall of Silence: the Voices of Raped Bosnia (Zagreb, 1996)
J. Williamson, Bosnian Children of War: The Adoption Question, International Social Service, (New York, 1993).
J. D. Wrabetz, Children Born of War in Bosnia-Herzegovina and The Convention on the Rights of the Child, in CARPENTER, R. Charli, ed. by, Born of War. Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones, (Bloomfield, 2007), pp. 21-39.
Preliminary scope of work
Hlavním předmětem výzkumu je společenský diskurz o dětech narozených následkem znásilnění během války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 - 1995. Veřejný diskurz je tvořen skrze média, filmy, knihy a jiné publikace a často také vyjádřením politických představitelů. Způsob, jakým se o dětech války v bosenské společnosti hovoří má velký vliv nejen na různé aspekty života těchto osob, ale také na celý proces poválečného usmíření společnosti. Cílem diplomové práce je zmapovat vytváření narativu o dětech války v Bosně a Hercegovině a identifikovat důležité mezníky (časové - tematické) v jeho vývoji. Konečným výstupem by měla být analýza role současného společenského diskurzu o dětech války v rámci politiky usmiřování v poválečné společnosti.
Preliminary scope of work in English
The main subject of the research is a current public discourse on the children born of rape during or after the war in Bosnia and Herzegovina in the years 1992 – 1995. The narrative is created by medias, movies, books or other publications and the politicians’ statements. The way in which people use to talk about children born of war has big influence not only on the lives of these persons, but also on a whole post-conflict reconciliation process. The aim of the diploma thesis is to analyse the narrative’s creation and to find the main landmarks in its process. The final output should be the analysis of the role of public discourse on children born of war within the reconciliation process.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html