Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv inhibice bosutinibu, neratinibu a ibrutinibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Thesis title in Czech: Vliv inhibice bosutinibu, neratinibu a ibrutinibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Thesis title in English: The influence of bosutinib, neratinib and ibrutinib inhibition on the activity of selected reductases from AKR and SDR superfamilies
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.12.2017
Date of assignment: 25.02.2019
Date and time of defence: 04.06.2019 09:00
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 04.06.2019
Reviewers: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
Guidelines
1. literární rešerše – zaměření na lidské AKR a CBR1
2. zvládnutí potřebných metodik – především inkubace s rekombinantními enzymy
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. prezentace výsledků na SVK
6. sepsání diplomové práce
References
vybrané aktuální publikace k tématu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html