Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Využití HPLC v chirálních separacích IV.
Thesis title in Czech: Využití HPLC v chirálních separacích IV.
Thesis title in English: The use of HPLC in the field of chiral separations IV.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2017
Date of assignment: 23.11.2017
Date and time of defence: 12.09.2019 08:00
Date of electronic submission:30.08.2019
Date of proceeded defence: 12.09.2019
Reviewers: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1.Teoretické seznámení s metodikou práce
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce
References
L.R.Snyder, J.J. Kirkland, J.W.Dolan Introduction to modern liquid chromatography, Willey, New Jersey 2010
G. Subramanian, Chiral Separation Techniques, Willey-VCH, GmbH, Weinheim, 2001
články v odbornách časopisech týkající se chirálních separací klastrových sloučeni bóru (J. Chromatogr. A, Journal of separation science, Acta analytica, Talanta, ....)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html